در آرزوی خاک در يار سوختيم......

گفتی که تورا شوم مدارانديشه

                   دل خوش کن و برصبرگمارانديشه

کو صبروچه دل کانچه دلش می خوانند

                          يک قطره خونست وهزارانديشه

            

  
نویسنده : مینا ; ساعت ٢:٠٧ ‎ب.ظ روز دوشنبه ۳٠ آبان ۱۳۸٤
تگ ها :

 

                                                    

به پايان رسيديم اما

                نکرديم آغاز

فروريخت پرها

                      نکرديم پرواز

ببخشای ای روشن عشق بر ماببخشای...........

  
نویسنده : مینا ; ساعت ۳:۱۱ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ۱۸ آبان ۱۳۸٤
تگ ها :