عناوین مطالب وبلاگ "معجزه های کوچک..."

» خداحافظ معجزه های کوچک... :: شنبه ٥ تیر ۱۳۸٩
» من خوش باور ساده.... :: چهارشنبه ۱٩ خرداد ۱۳۸٩
» حدیث عمر آدم.... :: دوشنبه ۱٧ خرداد ۱۳۸٩
» امپراطوری انتظار... :: شنبه ۸ خرداد ۱۳۸٩
» قاصدکها بلاخره روزی.... :: شنبه ۱ خرداد ۱۳۸٩
» بیش از اینها خاطرم دلگیر بود... :: دوشنبه ٢٧ اردیبهشت ۱۳۸٩
» در ننوشتن ..... :: شنبه ٢٥ اردیبهشت ۱۳۸٩
» در ننوشتن دردیست که در دردناکترین نوشته ها نیست.... :: چهارشنبه ٢٢ اردیبهشت ۱۳۸٩
» امشب اگر مرگم رسد حرفی ندارم... :: سه‌شنبه ۱٤ اردیبهشت ۱۳۸٩
» بس نیست؟ :: شنبه ۱۱ اردیبهشت ۱۳۸٩
» دستمال های مرطوب تسکین دهنده دردهای بزرگ نیستند... :: شنبه ۱۱ اردیبهشت ۱۳۸٩
» Hmmmmm..PrEgNanT! :: پنجشنبه ٩ اردیبهشت ۱۳۸٩
» خدا گر زحکمت ببندد دری... :: یکشنبه ٥ اردیبهشت ۱۳۸٩
» حسادت عصر جمعه... :: جمعه ۳ اردیبهشت ۱۳۸٩
» یادت مرا فراموش... :: جمعه ۳ اردیبهشت ۱۳۸٩
» میدان توحید... :: شنبه ٢۸ فروردین ۱۳۸٩
» Dreams can come true, soon or late.... :: سه‌شنبه ٢٤ فروردین ۱۳۸٩
» I dont know what you are referring to....! :: یکشنبه ۱٥ فروردین ۱۳۸٩
» شیر بی یال و دم... :: یکشنبه ۱٥ فروردین ۱۳۸٩
» ب ه ا ر... :: یکشنبه ۸ فروردین ۱۳۸٩
» 89 :: سه‌شنبه ۳ فروردین ۱۳۸٩
» خانه پدری... :: سه‌شنبه ۳ فروردین ۱۳۸٩
» بی قرارم... :: دوشنبه ٢٤ اسفند ۱۳۸۸
» یوسف آباد خیابان سی و سوم، آرایشگاه گل :: شنبه ٢٢ اسفند ۱۳۸۸
» از تهران... :: دوشنبه ۱٧ اسفند ۱۳۸۸
» از اکیناوا (8) :: چهارشنبه ۱٢ اسفند ۱۳۸۸
» از اکیناوا (7) :: سه‌شنبه ۱۱ اسفند ۱۳۸۸
» از اکیناوا (6) :: دوشنبه ۱٠ اسفند ۱۳۸۸
» از اکیناوا (5) :: شنبه ۸ اسفند ۱۳۸۸
» از اکیناوا(4) :: پنجشنبه ٦ اسفند ۱۳۸۸
» از اکیناوا(3) :: سه‌شنبه ٤ اسفند ۱۳۸۸
» از اکیناوا (2) :: پنجشنبه ٢٩ بهمن ۱۳۸۸
» از اکیناوا (1) :: پنجشنبه ٢٩ بهمن ۱۳۸۸
» امیدم را مگیر از من خدایا.... :: شنبه ٢٤ بهمن ۱۳۸۸
» Giden Günlerim Oldu.... :: چهارشنبه ٢۱ بهمن ۱۳۸۸
» Global Citizenship.... :: شنبه ۱٧ بهمن ۱۳۸۸
» فولاد آبدیده ورقه شده ولی چاااااق .... :: سه‌شنبه ۱۳ بهمن ۱۳۸۸
» بلاخره گریه کرد... :: شنبه ۱٠ بهمن ۱۳۸۸
» مهربانی گرچه آیین خوشیست.. :: سه‌شنبه ٦ بهمن ۱۳۸۸
» گریه کباب... :: یکشنبه ٢٧ دی ۱۳۸۸
» پریدیم، پریدیم... :: جمعه ۱۸ دی ۱۳۸۸
» آآآآآخ.... :: سه‌شنبه ۱٥ دی ۱۳۸۸
» حتما.... :: سه‌شنبه ۱٥ دی ۱۳۸۸
» گریه های امپراتور... :: شنبه ٥ دی ۱۳۸۸
» زمانی برای بازگشت تریلی... :: جمعه ٢٧ آذر ۱۳۸۸
» آیین تفوا ما نیز دانیم... :: یکشنبه ٢٢ آذر ۱۳۸۸
» ......I can C cLeArly :: دوشنبه ۱٦ آذر ۱۳۸۸
» مینا، جشن بیکران... :: چهارشنبه ۱۱ آذر ۱۳۸۸
» سیرت زشت... :: یکشنبه ۸ آذر ۱۳۸۸
» خوبم... :: دوشنبه ٢ آذر ۱۳۸۸
» همون که میگفتی بهش جای تو هیچکس نمیااااااد.... :: شنبه ۱٦ آبان ۱۳۸۸
» خوابها... :: چهارشنبه ۱۳ آبان ۱۳۸۸
» بغض نفس بر... :: سه‌شنبه ٥ آبان ۱۳۸۸
» BefOr cUt... :: یکشنبه ۳ آبان ۱۳۸۸
» شهروند به مثابه گوسفند.... :: سه‌شنبه ٢۸ مهر ۱۳۸۸
» ای بمیری اندروووو.... :: چهارشنبه ۱٥ مهر ۱۳۸۸
» انگشتر سکوت... :: چهارشنبه ۸ مهر ۱۳۸۸
» ل ا ل... :: دوشنبه ٦ مهر ۱۳۸۸
» بید و باد :: دوشنبه ٢۳ شهریور ۱۳۸۸
» تلخ مثل عسل... :: دوشنبه ۱٦ شهریور ۱۳۸۸
» خانه ام را باید عوض کنم... :: شنبه ۱٤ شهریور ۱۳۸۸
» زنی به شکل دیو... :: دوشنبه ٩ شهریور ۱۳۸۸
» تعطیلات آخر هفته... :: شنبه ٧ شهریور ۱۳۸۸
» بلاتکلیفی که منم... :: سه‌شنبه ۳ شهریور ۱۳۸۸
» تمومش می‌کنی یا نه؟؟؟ :: دوشنبه ٢ شهریور ۱۳۸۸
» شراب ناب می خواهم که مرد افکن بود زورش... :: دوشنبه ٢ شهریور ۱۳۸۸
» از هر دری سخنی... :: یکشنبه ۱ شهریور ۱۳۸۸
» از مایه کتلت تا پردازش اطلاعات مغزی..!!! :: پنجشنبه ٢٩ امرداد ۱۳۸۸
» غرور آدم که نوازش شود.... :: سه‌شنبه ٢٧ امرداد ۱۳۸۸
» :) :: دوشنبه ٢٦ امرداد ۱۳۸۸
» فس فس منتظرانه... :: یکشنبه ٢٥ امرداد ۱۳۸۸
» جای شکر دارد کلا... :: شنبه ٢٤ امرداد ۱۳۸۸
» حرفی ندارم... :: چهارشنبه ٢۱ امرداد ۱۳۸۸
» ترسم که نمانم من از این رنج... :: چهارشنبه ٢۱ امرداد ۱۳۸۸
» ٌWakE mE uP wHeN SepTembEr ENDS... :: سه‌شنبه ٢٠ امرداد ۱۳۸۸
» تموم میشن گم میشن این دقااااااااااااااایق... :: پنجشنبه ۱٥ امرداد ۱۳۸۸
» فرار یعنی امکان رهایی.... :: چهارشنبه ۱٤ امرداد ۱۳۸۸
» سنگری در مطبخ.... :: سه‌شنبه ۱۳ امرداد ۱۳۸۸
» محمد خاتمی حالت چطوره؟؟؟ :: دوشنبه ۱٢ امرداد ۱۳۸۸
» امروز عمرم اگه فردا بشه.... :: شنبه ۱٠ امرداد ۱۳۸۸
» این روزها... :: چهارشنبه ٧ امرداد ۱۳۸۸
» ته دلم رو خالی می کنی گاااااهی.. :: یکشنبه ٤ امرداد ۱۳۸۸
» دنبال که میگردی او رفته از این شهر... :: شنبه ۳ امرداد ۱۳۸۸
» گریه های پشت نقاب مثل همیشه بی صداست.... :: چهارشنبه ۳۱ تیر ۱۳۸۸
» خوابگاه مریم به مثابه آرامشگاه روانی.... :: سه‌شنبه ۳٠ تیر ۱۳۸۸
» به جای این همه خواب پریشون... :: یکشنبه ٢۸ تیر ۱۳۸۸
» دل ندارم...هیچ.... :: شنبه ٢٧ تیر ۱۳۸۸
» تمام قصه همین است ... رفته‌ای مینا! :: پنجشنبه ٢٥ تیر ۱۳۸۸
» PoEMe... :: سه‌شنبه ٢۳ تیر ۱۳۸۸
» خصوصیه...نخون! :: دوشنبه ٢٢ تیر ۱۳۸۸
» رهایم کن... :: یکشنبه ٢۱ تیر ۱۳۸۸
» کاش بروی گم شوی کلا.... :: یکشنبه ٢۱ تیر ۱۳۸۸
» تو دلم ریشه دوونده...دیگه دیره... :: شنبه ٢٠ تیر ۱۳۸۸
» قشنگترین عروس دنیا.... :: شنبه ٢٠ تیر ۱۳۸۸
» بگذارید برگردم... :: شنبه ۱۳ تیر ۱۳۸۸
» در باره الی... :: چهارشنبه ۱٠ تیر ۱۳۸۸
» داریم میایم عروسیت دختر...!!! :: سه‌شنبه ٩ تیر ۱۳۸۸
» تولدم مبارک..... :: یکشنبه ٧ تیر ۱۳۸۸
» تیرباران... :: شنبه ٦ تیر ۱۳۸۸
» یه شب به یاد موندنی... :: پنجشنبه ٤ تیر ۱۳۸۸
» ای خدا آه ای خدا...از توی آسمونا.... :: سه‌شنبه ٢ تیر ۱۳۸۸
» زن می توان بود... :: سه‌شنبه ٢ تیر ۱۳۸۸
» دلم از وحشت زندان سکندر بگرفت... :: یکشنبه ۳۱ خرداد ۱۳۸۸
» گیرم که می زنید.... گیرم که می کشید.... :: شنبه ۳٠ خرداد ۱۳۸۸
» از هفت تیر تا 7 تیر.... :: شنبه ۳٠ خرداد ۱۳۸۸
» مثلثات خردادی برای فرزندم... :: چهارشنبه ٢٧ خرداد ۱۳۸۸
» مرا کم، ولی همیشه دوست داشته باش... :: سه‌شنبه ٢٦ خرداد ۱۳۸۸
» تریلی 18 چرخ... :: جمعه ٢٢ خرداد ۱۳۸۸
» عروسک خوشگل من قرمز پوشیده... :: پنجشنبه ٢۱ خرداد ۱۳۸۸
» ...به ضمیمه تعدادی فحش نشنیدنی... :: سه‌شنبه ۱٩ خرداد ۱۳۸۸
» شاید هنوزم دیر نیست... :: سه‌شنبه ۱٩ خرداد ۱۳۸۸
» برم؟ نه ! برم؟ میرما!!! :: سه‌شنبه ۱٩ خرداد ۱۳۸۸
» خیلی خسته .... :: دوشنبه ۱۸ خرداد ۱۳۸۸
» چیز مورد علاقه.... :: شنبه ۱٦ خرداد ۱۳۸۸
» طعم جمعه (2) :: جمعه ۱٥ خرداد ۱۳۸۸
» نگرانم.... :: دوشنبه ۱۱ خرداد ۱۳۸۸
» چه شیرینه گذشتن....تازه می‌فهمم! :: دوشنبه ۱۱ خرداد ۱۳۸۸
» سفر که گریه ندارد... :: جمعه ۸ خرداد ۱۳۸۸
» ساعاتی در مطبخ... :: پنجشنبه ٧ خرداد ۱۳۸۸
» ای زن که دلی پر از صفا داری... :: چهارشنبه ٦ خرداد ۱۳۸۸
» وطن پرنده پر در خون.... :: چهارشنبه ٦ خرداد ۱۳۸۸
» حالا ماااااه شدم! :: دوشنبه ٤ خرداد ۱۳۸۸
» خداوند در درون مشکلات بزرگ به انتظار ما نشسته است... :: شنبه ٢ خرداد ۱۳۸۸
» من دختر خیلی نایسی هستم... :: پنجشنبه ۳۱ اردیبهشت ۱۳۸۸
» لعنت خدا به من اگر که بعد از این... :: چهارشنبه ۳٠ اردیبهشت ۱۳۸۸
» نگو بزرگ شدم....نگو که تلخه... :: چهارشنبه ۳٠ اردیبهشت ۱۳۸۸
» مرا به خانه‌ام ببر... :: سه‌شنبه ٢٩ اردیبهشت ۱۳۸۸
» تا نگردی آشنا زین پرده رمزی نشنوی... :: دوشنبه ٢۸ اردیبهشت ۱۳۸۸
» این حافظه رو اگه نداشتم.... :: یکشنبه ٢٧ اردیبهشت ۱۳۸۸
» آدم که تا ابد وقت ندارد.... :: یکشنبه ٢٧ اردیبهشت ۱۳۸۸
» دیدی آخرش آهو شدم؟ :دی :: یکشنبه ٢٧ اردیبهشت ۱۳۸۸
» دل حیلتی آموزدم کز سر بگیرم کار را... :: چهارشنبه ٢۳ اردیبهشت ۱۳۸۸
» بعد از یک روز سخت برای خود لالایی بخوانید.... :: سه‌شنبه ٢٢ اردیبهشت ۱۳۸۸
» مثلثات اردیبهشتی... :: دوشنبه ٢۱ اردیبهشت ۱۳۸۸
» طعم جمعه... :: جمعه ۱۸ اردیبهشت ۱۳۸۸
» تقدیر و این صحبتا؟ :: چهارشنبه ۱٦ اردیبهشت ۱۳۸۸
» ....CoOlinG dOwN. :: سه‌شنبه ۱٥ اردیبهشت ۱۳۸۸
» مارگزیده.... :: دوشنبه ۱٤ اردیبهشت ۱۳۸۸
» از خونه تا اینجا...از اینجا تا خونه... :: یکشنبه ۱۳ اردیبهشت ۱۳۸۸
» َ...A kInD Of cOnffesSion :: شنبه ۱٢ اردیبهشت ۱۳۸۸
» بی شعوری که منم.... :دی :: پنجشنبه ۱٠ اردیبهشت ۱۳۸۸
» never start a fight, but always finish it... :: یکشنبه ٦ اردیبهشت ۱۳۸۸
» عروسی در گلستان... :: جمعه ۱٤ فروردین ۱۳۸۸
» نشود فاش کسی آنچه میان من و توست... :: شنبه ۸ فروردین ۱۳۸۸
» بار دیگر شهری که دوست... :: چهارشنبه ٢۸ اسفند ۱۳۸٧
» BIG girls dont CRY..... :: سه‌شنبه ٢٧ اسفند ۱۳۸٧
» ....dAmlA DamlA :: یکشنبه ٢٥ اسفند ۱۳۸٧
» ......katlanırım bu yazgıya :: چهارشنبه ٢۱ اسفند ۱۳۸٧
» 8 = 21-29 :: چهارشنبه ٢۱ اسفند ۱۳۸٧
» ِDark cHOcOlAtE...... :: یکشنبه ۱۸ اسفند ۱۳۸٧
» ....ََAn Exciting Trip :: شنبه ۱٠ اسفند ۱۳۸٧
» جنگ با خویشتن کن ار مردی.... :: پنجشنبه ۸ اسفند ۱۳۸٧
» لیک از پای و با زنجیر... :: چهارشنبه ٧ اسفند ۱۳۸٧
» ....ُSend me a postal card from everywhere :: شنبه ۳ اسفند ۱۳۸٧
» تازه می‌فهمی بازی رو کی برده؟ :: چهارشنبه ۳٠ بهمن ۱۳۸٧
» شادمانم... :: دوشنبه ٢۸ بهمن ۱۳۸٧
» ....On BeInG a wOmaN :: شنبه ٢٦ بهمن ۱۳۸٧
» چنین سرمست و بی پروا... :: چهارشنبه ٢۳ بهمن ۱۳۸٧
» ّ....FacEboOk :: یکشنبه ٢٠ بهمن ۱۳۸٧
» ماناماناها... :: جمعه ۱۸ بهمن ۱۳۸٧
» تو هم درد داری نه؟ :: سه‌شنبه ۱٥ بهمن ۱۳۸٧
» کتاب بخوانیم زنده بمانیم.... :: دوشنبه ۱٤ بهمن ۱۳۸٧
» این بار هزارم....! :: یکشنبه ۱۳ بهمن ۱۳۸٧
» چهار کلمه حرف علمی... :: چهارشنبه ٩ بهمن ۱۳۸٧
» دلم دلواپس تنهاییاته... :: دوشنبه ٧ بهمن ۱۳۸٧
» ???....sEcONd HaNd :: سه‌شنبه ۱ بهمن ۱۳۸٧
» ....PaN3 x 6 :: شنبه ٢۸ دی ۱۳۸٧
» روایت رویا... :: شنبه ٢۸ دی ۱۳۸٧
» .....from teHRan to JohanSBuRg :: دوشنبه ٢۳ دی ۱۳۸٧
» آهو نمی شوی بدین جست و خیز گوسپند.... :: دوشنبه ٢۳ دی ۱۳۸٧
» ....dAmN nIghTmArE :: شنبه ٢۱ دی ۱۳۸٧
» ....Dr Phil's amazing personality test :: جمعه ٢٠ دی ۱۳۸٧
» بگو بگو که چکارت کنم بگو... :: چهارشنبه ۱۸ دی ۱۳۸٧
» ((: :: چهارشنبه ۱۸ دی ۱۳۸٧
» .....(To whome it may concern(2 :: شنبه ۱٤ دی ۱۳۸٧
» هدیه دوست... :: جمعه ۱۳ دی ۱۳۸٧
» نامه پایانی یا پایان نامه... :: چهارشنبه ۱۱ دی ۱۳۸٧
» حسود هرگز نیاسود (n) :: دوشنبه ٩ دی ۱۳۸٧
» آلویز مع العسر یسری... :: شنبه ٧ دی ۱۳۸٧
» ُSave My Soul..... :: پنجشنبه ٥ دی ۱۳۸٧
» دلبرا بنده نوازیت که آموخت بگو... :: دوشنبه ٢ دی ۱۳۸٧
» هستی آقای خدا؟ :: دوشنبه ٢ دی ۱۳۸٧
» ....aTuMn clasSifiCatIoN :: جمعه ٢٩ آذر ۱۳۸٧
» آدم خیلی حقیره... :: سه‌شنبه ٢٦ آذر ۱۳۸٧
» ....cAsE iS CloSeD :: دوشنبه ٢٥ آذر ۱۳۸٧
» ...lAte hIgHwAyS :: یکشنبه ٢٤ آذر ۱۳۸٧
» .......eNd Of sToRy :: پنجشنبه ٢۱ آذر ۱۳۸٧
» تو عمر خواه و صبوری... :: چهارشنبه ٢٠ آذر ۱۳۸٧
» هو الذی علیم بذات الصدور.... :: دوشنبه ۱۸ آذر ۱۳۸٧
» .....ItS tImE tO fLy :: یکشنبه ۱٧ آذر ۱۳۸٧
» خداوندا مرا آن ده که آن به... :: چهارشنبه ۱۳ آذر ۱۳۸٧
» دوست من... :: چهارشنبه ۱۳ آذر ۱۳۸٧
» دست در حلقه این زلف دو تا نتوان کرد دیگر...! :: سه‌شنبه ۱٢ آذر ۱۳۸٧
» ....fAkE kInG :: یکشنبه ۱٠ آذر ۱۳۸٧
» بوی بهبود از اوضاع جهان می شنوم... :: پنجشنبه ٧ آذر ۱۳۸٧
» خام بدم..پخته شدم...سوحتم.... :: پنجشنبه ٧ آذر ۱۳۸٧
» این روزهای مینا... :: سه‌شنبه ٥ آذر ۱۳۸٧
» به تو گفته بودم مرنجان دلم را.... :: یکشنبه ۳ آذر ۱۳۸٧
» من...؟ :: شنبه ٢ آذر ۱۳۸٧
» کاخت نگون باد ای فلک!!! با من چه بد تا می‌کنی... :: سه‌شنبه ٢۸ آبان ۱۳۸٧
» دلگرمی... :: سه‌شنبه ٢۸ آبان ۱۳۸٧
» çek git… :: یکشنبه ٢٦ آبان ۱۳۸٧
» حرفهایی از این دست... :: یکشنبه ٢٦ آبان ۱۳۸٧
» گفتا خوش آن کسان که دلی شادمان کنند..... :: شنبه ٢٥ آبان ۱۳۸٧
» سرتو بالابگیر...من تحملم کمه! :: پنجشنبه ٢۳ آبان ۱۳۸٧
» داده های خود یکایک پس گرفت... :: سه‌شنبه ٢۱ آبان ۱۳۸٧
» شاعر نشدی وگرنه می‌دانستی... :: دوشنبه ٢٠ آبان ۱۳۸٧
» ... :: یکشنبه ۱٩ آبان ۱۳۸٧
» مینا هنوز می‌نویسد... :: شنبه ۱۸ آبان ۱۳۸٧
» گفت آن چیز دگر نیست دگر... :: جمعه ۱٧ آبان ۱۳۸٧
» (: :: جمعه ۱٠ آبان ۱۳۸٧
» روزی برخواهم گشت...داناتر و مهربانتر! :: سه‌شنبه ٢ مهر ۱۳۸٧
» حوصله ندارم ری را... :: چهارشنبه ۱۳ شهریور ۱۳۸٧
» نه در غربت دلم شاد و نه رویی در وطن دارم.... :: سه‌شنبه ۱٢ شهریور ۱۳۸٧
» خانه از پای بست ویران است.... :: سه‌شنبه ۱٢ شهریور ۱۳۸٧
» ... :: جمعه ۸ شهریور ۱۳۸٧
» ......eYeS wIde ShOuT :: پنجشنبه ٧ شهریور ۱۳۸٧
» اندر فضایل زندگی در شهر آفتابگردانها... :: پنجشنبه ۳۱ امرداد ۱۳۸٧
» فضیلتهای ناچیز... :: سه‌شنبه ٢٩ امرداد ۱۳۸٧
» آرزوهای بسیار بزرگ.... :: سه‌شنبه ٢٢ امرداد ۱۳۸٧
» ...........خاموش! :: سه‌شنبه ٢٢ امرداد ۱۳۸٧
» ....hArD WorKiNg cOOk :: شنبه ۱٩ امرداد ۱۳۸٧
» حوصله کن ری را...خواهیم رفت.... :: سه‌شنبه ۱٥ امرداد ۱۳۸٧
» ....pEt nEEdeD :: یکشنبه ۱۳ امرداد ۱۳۸٧
» ....OnCe uPoN A tImE :: شنبه ۱٢ امرداد ۱۳۸٧
» یادی از یک سفر... :: سه‌شنبه ۸ امرداد ۱۳۸٧
» روز اول پیش خود گفتم... :: شنبه ٥ امرداد ۱۳۸٧
» بعضیا.... :: سه‌شنبه ۱ امرداد ۱۳۸٧
» مرگ تدریجی یک رویا... :: پنجشنبه ٢٧ تیر ۱۳۸٧
» نامه از دوست رسید... :: دوشنبه ٢٤ تیر ۱۳۸٧
» …My Favorite Restaurant :: پنجشنبه ٢٠ تیر ۱۳۸٧
» شاااید که آینده از آن ما... :: سه‌شنبه ۱۸ تیر ۱۳۸٧
» !!!!......fOrbiDDeN tEa tImE :: یکشنبه ۱٦ تیر ۱۳۸٧
» hEy YoUUUUU! :: شنبه ۱٥ تیر ۱۳۸٧
» ....Yanmam yıkılmam :: شنبه ۱٥ تیر ۱۳۸٧
» !!!!!.....yOu aRe aNotHeR Cup oF tEa :: پنجشنبه ۱۳ تیر ۱۳۸٧
» ای شبیه تو فقط آیینه.... :: سه‌شنبه ۱۱ تیر ۱۳۸٧
» امروز من... :: یکشنبه ٩ تیر ۱۳۸٧
» قصه ابریشم و بیداد تیغ... :: پنجشنبه ٦ تیر ۱۳۸٧
» دلم آغوش بی دغدغه می‌خواد.... :: سه‌شنبه ٤ تیر ۱۳۸٧
» ... :: شنبه ۱ تیر ۱۳۸٧
» آی خداااااااااادلگیرم ازت! :: شنبه ٢٥ خرداد ۱۳۸٧
» ح س و د هرگز نیاسود!!!(n) :: شنبه ٢٥ خرداد ۱۳۸٧
» عیبی ندارد ری را.... :: چهارشنبه ٢٢ خرداد ۱۳۸٧
» چرخ برهم زنم ار... :: سه‌شنبه ٢۱ خرداد ۱۳۸٧
» من و رویاهای خوش بربادرفته.... :: دوشنبه ٢٠ خرداد ۱۳۸٧
» هلیای من! به من بازگرد.... :: یکشنبه ۱٩ خرداد ۱۳۸٧
» ......My bEsT OnEs :: شنبه ۱۱ خرداد ۱۳۸٧
» ...... KeEp iN mInD :: سه‌شنبه ٧ خرداد ۱۳۸٧
» ....... NoOnE DifFerS :: دوشنبه ٦ خرداد ۱۳۸٧
» نارسیس...!!! :: شنبه ٤ خرداد ۱۳۸٧
» پلی تکنیک خواهران..پلی تکنیک برادران! :: دوشنبه ۳٠ اردیبهشت ۱۳۸٧
» ??? wHat Is yoUrS :: جمعه ٢٧ اردیبهشت ۱۳۸٧
» تموم شد. نشد؟ (2) :: چهارشنبه ٢٥ اردیبهشت ۱۳۸٧
» که من سلطان عشق و شهریار شعر ایرانم.... :: یکشنبه ٢٢ اردیبهشت ۱۳۸٧
» لب نیوز...!!! :: یکشنبه ۱٥ اردیبهشت ۱۳۸٧
» زنی که با قرص خورشید... :: چهارشنبه ۱۱ اردیبهشت ۱۳۸٧
» آهو نمی‌شوی بدین جست و خیز گوسپند...! :: جمعه ٦ اردیبهشت ۱۳۸٧
» ای دختر بهار! حسد می‌برم به تو... :: چهارشنبه ٤ اردیبهشت ۱۳۸٧
» خر مهربان من....! :: یکشنبه ۱ اردیبهشت ۱۳۸٧
» My TeaTimes :: جمعه ۳٠ فروردین ۱۳۸٧
» من چه سبزم امروز.... :: دوشنبه ٢٦ فروردین ۱۳۸٧
» زخمهای بهاری... :: شنبه ٢٤ فروردین ۱۳۸٧
» چهارشنبه‌ها با پدر... :: چهارشنبه ٢۱ فروردین ۱۳۸٧
» میای بازی؟ :: دوشنبه ۱٩ فروردین ۱۳۸٧
» نان و چراغ.... :: شنبه ۱٧ فروردین ۱۳۸٧
» آمد ورفت... :: جمعه ۱٦ فروردین ۱۳۸٧
» از خوی تا قونیه.... :: پنجشنبه ۱٥ فروردین ۱۳۸٧
» غربت سرد و سوت و کور :: پنجشنبه ۸ فروردین ۱۳۸٧
» برایت خبرهای خوشی آورده‌ام... :: دوشنبه ٢٧ اسفند ۱۳۸٦
» شهر من! من به تو می‌اندیشم نه به تنهایی خویش... :: پنجشنبه ٢۳ اسفند ۱۳۸٦
» معصومیت از دست رفته (4) :: چهارشنبه ٢٢ اسفند ۱۳۸٦
» مرگ هم مانند عشق سهمگین است... :: دوشنبه ٢٠ اسفند ۱۳۸٦
» امروز مینای دیگرم... :: یکشنبه ۱٩ اسفند ۱۳۸٦
» ...عشق بالاتر از هر چیزی باعث آزار می‌شود... :: چهارشنبه ۱٥ اسفند ۱۳۸٦
» خسته از هیچ.... :: سه‌شنبه ۱٤ اسفند ۱۳۸٦
» انسان بودم... :: شنبه ۱۱ اسفند ۱۳۸٦
» پنجشنبه ٩ اسفند ۱۳۸٦ :: پنجشنبه ٩ اسفند ۱۳۸٦
» شعر خدای منست... :: یکشنبه ٥ اسفند ۱۳۸٦
» تقصیر کسی نیست... :: شنبه ٤ اسفند ۱۳۸٦
» هر چی دلت می‌خواد بگو! اما نگو.......! :: شنبه ٢٧ بهمن ۱۳۸٦
» طفیل هستی عشقند آدمی و پری... ارادتی بنما تا سعادتی ببری! :: چهارشنبه ٢٤ بهمن ۱۳۸٦
» (: :: سه‌شنبه ٢۳ بهمن ۱۳۸٦
» می‌خوام بمونم....بمونم؟ :: چهارشنبه ۱٧ بهمن ۱۳۸٦
» وزمان مانند هميشه گذشت...و من بسيارها ديدم! :: یکشنبه ۱٤ بهمن ۱۳۸٦
» ياد من ميفتی هيچوقت يا که نه؟ :: شنبه ۱۳ بهمن ۱۳۸٦
» آنکه يافت می‌نشود... :: چهارشنبه ۱٠ بهمن ۱۳۸٦
» ... :: دوشنبه ۸ بهمن ۱۳۸٦
» هديه دوست... :: جمعه ٥ بهمن ۱۳۸٦
» ت م ام ... :: سه‌شنبه ٢ بهمن ۱۳۸٦
» بعضی حرفا رو باید دید... بعضی حرفا گفتنی نیست! :: سه‌شنبه ٢٥ دی ۱۳۸٦
» آن قفس ارزان تو...!!! بال زنان می‌روم.... :: جمعه ٢۱ دی ۱۳۸٦
» تموم شد. نشد؟ :: سه‌شنبه ۱۸ دی ۱۳۸٦
» سکوت... :: دوشنبه ۱٧ دی ۱۳۸٦
» آی ام هرکول...! :: جمعه ۱٤ دی ۱۳۸٦
» حاصل عقل... :: سه‌شنبه ۱۱ دی ۱۳۸٦
» گفته بودم چو بيايی... :: شنبه ۸ دی ۱۳۸٦
» مينای يکرنگی... :: پنجشنبه ٦ دی ۱۳۸٦
» قدر وقت ار نشناسد دل و کاری نکند... :: چهارشنبه ٥ دی ۱۳۸٦
» مری کريسمس... :: دوشنبه ۳ دی ۱۳۸٦
» دقايق گران... :: یکشنبه ٢ دی ۱۳۸٦
» دوشنبه ٢٦ آذر ۱۳۸٦ :: دوشنبه ٢٦ آذر ۱۳۸٦
» رويای تبت... :: شنبه ٢٤ آذر ۱۳۸٦
» ... :: پنجشنبه ٢٢ آذر ۱۳۸٦
» پايان هر داستانی که شيرين نيست... :: چهارشنبه ٢۱ آذر ۱۳۸٦
» خدای تو... :: دوشنبه ۱٩ آذر ۱۳۸٦
» آيا پريشانيم آرامشت می‌دهد....؟؟؟ :: شنبه ۱٧ آذر ۱۳۸٦
» در ميان بازوان قدرتمند خدا.... :: سه‌شنبه ۱۳ آذر ۱۳۸٦
» جيک جيک... :: جمعه ٩ آذر ۱۳۸٦
» دکتر چه مهربونه...!!! :: دوشنبه ٥ آذر ۱۳۸٦
» خانه‌ام ابری ست... :: یکشنبه ٤ آذر ۱۳۸٦
» دختر نارنج و ترنج...! از من نرنج. از من نرنج! :: چهارشنبه ۳٠ آبان ۱۳۸٦
» و نترسيم از مرگ.... :: جمعه ۱۸ آبان ۱۳۸٦
» اين روزها... :: سه‌شنبه ۱٥ آبان ۱۳۸٦
» پس از باران... :: چهارشنبه ٩ آبان ۱۳۸٦
» شبيه خداحافظی... :: چهارشنبه ٢ آبان ۱۳۸٦
» شکلات تلخ.... :: دوشنبه ۳٠ مهر ۱۳۸٦
» ... :: پنجشنبه ٢٦ مهر ۱۳۸٦
» ای امید نا امیدیهای من... :: چهارشنبه ٢٥ مهر ۱۳۸٦
» ما دو مرغيم از دو اقليم جدا.... :: یکشنبه ٢٢ مهر ۱۳۸٦
» ... :: سه‌شنبه ۱٧ مهر ۱۳۸٦
» آی ام اوکی... :: شنبه ۱٤ مهر ۱۳۸٦
» در بستر بيماری.... :: چهارشنبه ۱۱ مهر ۱۳۸٦
» دل من ديگه خطا نکن.... :: سه‌شنبه ۱٠ مهر ۱۳۸٦
» من كه هر آنچه داشتم، اول ره گذاشتم.... :: یکشنبه ۸ مهر ۱۳۸٦
» ... :: پنجشنبه ٥ مهر ۱۳۸٦
» ... :: سه‌شنبه ۳ مهر ۱۳۸٦
» زان روزهای خوب خدا ماهها گذشت.... :: یکشنبه ۱ مهر ۱۳۸٦
» عمر من خدای را...! لحظه ای درنگ کن...! :: پنجشنبه ٢٩ شهریور ۱۳۸٦
» گرچه تب استخوان من کرد زمهر گرم ورفت.... :: چهارشنبه ٢۸ شهریور ۱۳۸٦
» امشب حال مرا تو نمي‌داني.... :: شنبه ٢٤ شهریور ۱۳۸٦
» دلم، اين سرخ صبور.... :: پنجشنبه ٢٢ شهریور ۱۳۸٦
» اي ستاره‌ها، ستاره هاي خوب و پاك...! :: چهارشنبه ٢۱ شهریور ۱۳۸٦
» تحمل کن اگه حتی.... :: یکشنبه ۱۸ شهریور ۱۳۸٦
» نوازش كن منو مادر...كه فرزند تو غمگينه! :: شنبه ۱٧ شهریور ۱۳۸٦
» ديگه وقت رفتنه... :: سه‌شنبه ۱۳ شهریور ۱۳۸٦
» من وقت ندارم....! :: دوشنبه ۱٢ شهریور ۱۳۸٦
» نامردها به بهشت نمی‌روند... :: جمعه ٩ شهریور ۱۳۸٦
» ... :: چهارشنبه ٧ شهریور ۱۳۸٦
» يه روز منم می‌فهمم.... :: دوشنبه ٥ شهریور ۱۳۸٦
» حسود هرگز نياسود... :: شنبه ۳ شهریور ۱۳۸٦
» ....... :: جمعه ٢ شهریور ۱۳۸٦
» صد سال و يک هفته تنهايی..... :: سه‌شنبه ۳٠ امرداد ۱۳۸٦
» به راه پر ستاره مي كشانيم :: یکشنبه ٢۸ امرداد ۱۳۸٦
» اي رفته زدل، رفته زبر، رفته زخاطر..... :: شنبه ٢٧ امرداد ۱۳۸٦
» از دوستان جانی مشکل توان بريدن... :: جمعه ٢٦ امرداد ۱۳۸٦
» سرم خيلی شلوغه....!!! :: شنبه ٢٠ امرداد ۱۳۸٦
» اي سفر مرا ببر زين ديار پر ملال...... :: جمعه ۱٩ امرداد ۱۳۸٦
» زخمی باغ عدن......)): :: پنجشنبه ۱۸ امرداد ۱۳۸٦
» ديريست..... :: دوشنبه ۱٥ امرداد ۱۳۸٦
» حال که آمده اي بمان..... :: یکشنبه ۱٤ امرداد ۱۳۸٦
» ويران سرای دل را گاه عمارت آمد.... :: جمعه ۱٢ امرداد ۱۳۸٦
» رفت تنها آشناي بخت من....! :: پنجشنبه ۱۱ امرداد ۱۳۸٦
» آه ای خدای عالم! تا کی غم صبوری؟ :: چهارشنبه ۱٠ امرداد ۱۳۸٦
» حيف باشد که تو باشی و مرا غم ببرد.... :: سه‌شنبه ٩ امرداد ۱۳۸٦
» چو مستم کرده ای مستور منشين....! :: دوشنبه ۸ امرداد ۱۳۸٦
» حوا زنی بود از جنس آدم.... :: یکشنبه ٧ امرداد ۱۳۸٦
» به خود باز آمدم.... :: شنبه ٢۳ تیر ۱۳۸٦
» برو ای نگاه تو خورشيد من.... :: یکشنبه ۱٧ تیر ۱۳۸٦
» من اينجام..... :: چهارشنبه ۱۳ تیر ۱۳۸٦
» اگه گذارت اين طرفها افتاد.... :: چهارشنبه ٦ تیر ۱۳۸٦
» سحر با باد می‌گفتم حديث آرزومندی...... :: یکشنبه ۳ تیر ۱۳۸٦
» دردم نهفته به زطبيبان مدعی.... :: پنجشنبه ۳۱ خرداد ۱۳۸٦
» سحرم دولت بيدار به بالين آمد..... :: شنبه ۱٩ خرداد ۱۳۸٦
» دريغا!!!!تو انصاف اگر داشتی.......! :: پنجشنبه ۱٧ خرداد ۱۳۸٦
» يار دبستاني من..... :: سه‌شنبه ۸ خرداد ۱۳۸٦
» اول قرار نبود عاشقان را بکشند... :: شنبه ٥ خرداد ۱۳۸٦
» آيا حديث حاضر غايب شنيده‌ای؟ :: دوشنبه ۳۱ اردیبهشت ۱۳۸٦
» می خورده ای دوش ای پسر...! چشمت گواهی مي دهد.... :: شنبه ٢٩ اردیبهشت ۱۳۸٦
» گر از گفتن ببندم لب نه خاموشم..... :: سه‌شنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۳۸٦
» تو که از می جوانی همه سرخوشی چه دانی؟؟؟؟ :: سه‌شنبه ۱۱ اردیبهشت ۱۳۸٦
» عمر بگذشت و حديث تو به پايان نرسيد.... :: شنبه ۸ اردیبهشت ۱۳۸٦
» دست وپا گم کرده‌ای ديدم دلم آمد به ياد....! :: سه‌شنبه ٤ اردیبهشت ۱۳۸٦
» آري آری زندگی زيباست....! :: سه‌شنبه ٢۸ فروردین ۱۳۸٦
» سلام اي كهنه عشق من! كه ياد تو چه پابرجاست.... :: یکشنبه ٢٦ فروردین ۱۳۸٦
» دل گمراه من چه خواهد کرد ؟با بهاری که می‌رسد از راه.... :: شنبه ۱۸ فروردین ۱۳۸٦
» قاضی تقدير با من ستمی کرده است....به داوری ميان ما را که خواهد گرفت؟ :: سه‌شنبه ٢٢ اسفند ۱۳۸٥
» بيا تا برات بگم...... :: یکشنبه ٢٠ اسفند ۱۳۸٥
» ما قهر كرديم از شفا! رو اي طبيب سنگدل.... :: شنبه ۱٢ اسفند ۱۳۸٥
» عمر من خدای را!!!لحظه ای درنگ کن.... :: شنبه ٥ اسفند ۱۳۸٥
» شب سرودش را خواند....نوبت پنجره هاست.... :: یکشنبه ٢٩ بهمن ۱۳۸٥
» هيچ نداري اگر که عشق نداري.... :: چهارشنبه ٢٥ بهمن ۱۳۸٥
» معجزه اي به نام تو.... :: دوشنبه ٢۳ بهمن ۱۳۸٥
» می گذرم تنها.... :: شنبه ٢۱ بهمن ۱۳۸٥
» رفتم .خداحافظ...! :: شنبه ۳٠ دی ۱۳۸٥
» دل نيست کبوتر که چو پرکرد نشيند....ما از سر بامی که پريديم پريديم.... :: چهارشنبه ٢٠ دی ۱۳۸٥
» آشنايا زتو دارم گله چندان که مپرس..... :: سه‌شنبه ۱٢ دی ۱۳۸٥
» به روزگار جواني، چنانكه افتد وداني....! :: چهارشنبه ٢٩ آذر ۱۳۸٥
» رفتن و بيهوده خود را کاستن.... :: سه‌شنبه ٢۱ آذر ۱۳۸٥
» هيچ اشکال ندارد که تو مجنون باشی...ليکن اشکال در اينست که باور نکنم....! :: سه‌شنبه ٢۱ آذر ۱۳۸٥
» دنيا را بد ساخته اند..... :: سه‌شنبه ۱٤ آذر ۱۳۸٥
» سر زلف تو نباشد سر زلف دگری.....!از برای دل ما قحط پريشانی نيست.... :: چهارشنبه ۸ آذر ۱۳۸٥
» آنکه رسوا ساخت مارا پيش کس رسوا مباد..... :: دوشنبه ٢٩ آبان ۱۳۸٥
» به یادت که می افتم، می آیی کنار دلتنگیم می نشینی….. :: یکشنبه ٢۱ آبان ۱۳۸٥
» به گامهای کسان می‌برم گمان که تويی.... :: چهارشنبه ۱٠ آبان ۱۳۸٥
» گفت آنکه يافت می نشودآنم آرزوست!!! :: دوشنبه ٢٤ مهر ۱۳۸٥
» آشنا در عالم بيگانگی...... :: دوشنبه ۱٧ مهر ۱۳۸٥
» حقه مهر بر آن نام و نشانست که بود.... :: یکشنبه ٩ مهر ۱۳۸٥
» چو بشنوی سخن اهل دل نگو که خطاست... :: یکشنبه ٢ مهر ۱۳۸٥
» ..............کافيه :: چهارشنبه ٢٩ شهریور ۱۳۸٥
» گندم خوب کاشته ای، فصل درو می رسد مارال! :: شنبه ۱۸ شهریور ۱۳۸٥
» از عشق سخن باید گفت........ :: یکشنبه ۱٢ شهریور ۱۳۸٥
» سفری که بر نگشتم.... :: سه‌شنبه ٧ شهریور ۱۳۸٥
» گویم دلا قرار تو با ما چنین نبود .....یاد آیدم که در دل عاشق قرار نیست! :: پنجشنبه ٢ شهریور ۱۳۸٥
» selam yalnızlık,ben geldim ............................ :: دوشنبه ۳٠ امرداد ۱۳۸٥
» با توام ای همه خوبی..... :: شنبه ۱٤ امرداد ۱۳۸٥
» تنهايی شايد يه راهه.... راهيه تا بی نهايت.... :: سه‌شنبه ۱٠ امرداد ۱۳۸٥
» حرمت دست همین بس که نوشتن با اوست، خوشترین مایه دلبستگی من با اوست....َ :: جمعه ٦ امرداد ۱۳۸٥
» دوستی تا ندارد...... :: شنبه ۳۱ تیر ۱۳۸٥
» صبور باش و تنها و سر به ز یر وسخت......... :: پنجشنبه ٢٢ تیر ۱۳۸٥
» همايی چون تو عاليقدر شکسته استخوان تا کی؟؟؟؟ :: سه‌شنبه ٢٠ تیر ۱۳۸٥
» اينجوری بهتره نه؟؟؟؟؟؟ :: شنبه ۱٧ تیر ۱۳۸٥
» پای استدلاليون چوبين بود...... :: جمعه ۱٦ تیر ۱۳۸٥
» شمع من..... :: چهارشنبه ۱٤ تیر ۱۳۸٥
» ترسمت پای پيچ خويش شود آنهمه دامها که گستردی........! :: سه‌شنبه ۱۳ تیر ۱۳۸٥
» وه! چه پيکی هم خبر آورده از يارم خداياااااااااااااااااااااااااا.........! :: شنبه ۱٠ تیر ۱۳۸٥
» مرگ مانند عشق سهمگين است........ :: جمعه ٩ تیر ۱۳۸٥
» دلم از نام خزان می لرزد زانکه من زاده تابستانم...... :: چهارشنبه ٧ تیر ۱۳۸٥
» مرا به همه بادهايی بسپار که گذارشان به سمت تو می افتد.... :: شنبه ۳ تیر ۱۳۸٥
» گوش کن....... :: یکشنبه ٢۸ خرداد ۱۳۸٥
» من چه سبزم امروز....... :: سه‌شنبه ۱٦ خرداد ۱۳۸٥
» سايه ای هم زانچه بودم نيستم...... :: سه‌شنبه ٩ خرداد ۱۳۸٥
» گردون ز جمع ما همه تفريق مي كند....... :: چهارشنبه ۳ خرداد ۱۳۸٥
» سنگی بر گوری..... :: سه‌شنبه ٢ خرداد ۱۳۸٥
» آن تحمل که تو ديدی همه بر باد آمد.... :: یکشنبه ۳۱ اردیبهشت ۱۳۸٥
» .....دستم اگر رسد به خدا می رسانمت...! :: دوشنبه ٢٥ اردیبهشت ۱۳۸٥
» من اينجا هم دلم تنگ است..... :: شنبه ٩ اردیبهشت ۱۳۸٥
» آسودگی اگر طلبی جای ديگر است....... :: شنبه ٩ اردیبهشت ۱۳۸٥
» چه آسان می توان از يادها رفت....... :: یکشنبه ۳ اردیبهشت ۱۳۸٥
» تو خود آفتاب خود باش و طلسم کار بشکن...... :: شنبه ٢٦ فروردین ۱۳۸٥
» که کيميای سعادت رفيق بود رفيق... :: شنبه ۱٩ فروردین ۱۳۸٥
» کسی اينجا نيست؟ :: جمعه ۱۱ فروردین ۱۳۸٥
» جمعه ٤ فروردین ۱۳۸٥ :: جمعه ٤ فروردین ۱۳۸٥
» هوا را از من بگير..... :: جمعه ٤ فروردین ۱۳۸٥
» نو بهارست در آن کوش که خوشدل باشی :: جمعه ٤ فروردین ۱۳۸٥
» کو دوست که با او غم دل بتوان گفت؟؟؟؟؟ :: دوشنبه ۱٥ اسفند ۱۳۸٤
» هنوز دروغگو دشمن خداست؟؟؟ :: شنبه ٢٩ بهمن ۱۳۸٤
» جمعه ٢۸ بهمن ۱۳۸٤ :: جمعه ٢۸ بهمن ۱۳۸٤
» منو تنها نذار....... :: دوشنبه ۱٠ بهمن ۱۳۸٤
» دوشنبه ۱٠ بهمن ۱۳۸٤ :: دوشنبه ۱٠ بهمن ۱۳۸٤
» کشته چاه غمت را نفسی هست هنوز....... :: دوشنبه ۳ بهمن ۱۳۸٤
» گل يخ........ :: چهارشنبه ۱٤ دی ۱۳۸٤
» چهارشنبه ۱٤ دی ۱۳۸٤ :: چهارشنبه ۱٤ دی ۱۳۸٤
» ياد آور ای صبا که نکردی حمايتی.... :: جمعه ٩ دی ۱۳۸٤
» من غم نمی خورم غم می‌خورد مرا.... :: سه‌شنبه ٦ دی ۱۳۸٤
» سه‌شنبه ٢٢ آذر ۱۳۸٤ :: سه‌شنبه ٢٢ آذر ۱۳۸٤
» استوار ماندن و با هر بادی به باد نرفتن دين منست.دينی که پيروان کمی دارد....... :: سه‌شنبه ٢٢ آذر ۱۳۸٤
» در آرزوی خاک در يار سوختيم...... :: دوشنبه ۳٠ آبان ۱۳۸٤
» چهارشنبه ۱۸ آبان ۱۳۸٤ :: چهارشنبه ۱۸ آبان ۱۳۸٤
» سه‌شنبه ٢٦ مهر ۱۳۸٤ :: سه‌شنبه ٢٦ مهر ۱۳۸٤
» یکشنبه ۱٧ مهر ۱۳۸٤ :: یکشنبه ۱٧ مهر ۱۳۸٤
» شنبه ٩ مهر ۱۳۸٤ :: شنبه ٩ مهر ۱۳۸٤
» یکشنبه ٢٠ شهریور ۱۳۸٤ :: یکشنبه ٢٠ شهریور ۱۳۸٤
» یکشنبه ٢٠ شهریور ۱۳۸٤ :: یکشنبه ٢٠ شهریور ۱۳۸٤
» سه‌شنبه ۸ شهریور ۱۳۸٤ :: سه‌شنبه ۸ شهریور ۱۳۸٤
» یکشنبه ٦ شهریور ۱۳۸٤ :: یکشنبه ٦ شهریور ۱۳۸٤
» یکشنبه ٦ شهریور ۱۳۸٤ :: یکشنبه ٦ شهریور ۱۳۸٤
» یکشنبه ٦ شهریور ۱۳۸٤ :: یکشنبه ٦ شهریور ۱۳۸٤
» دوشنبه ۳۱ امرداد ۱۳۸٤ :: دوشنبه ۳۱ امرداد ۱۳۸٤
» یکشنبه ٢ امرداد ۱۳۸٤ :: یکشنبه ٢ امرداد ۱۳۸٤