حاصل عقل...

                                                                                                                                       

                                                                                                 فاضل نظری

به نسيمي همة راه به هم مي‌ريزد
                                                                  كي دل سنگ تو را آه به هم مي‌ريزد؟

سنگ در بركه مي‌اندازم و مي‌‌پندارم
                                                                 با همين سنگ زدن، ماه به هم مي‌ريزد!

عشق بر شانه هم چيدن چندين سنگ است
                                                                 گاه مي‌ماند و ناگاه به هم مي‌ريزد

آنچه را عقل به يك عمر به دست آورده است
                                                                 عشق يك لحظه كوتاه به هم مي‌ريزد

آه، يك روز همين آه تو را مي‌گيرد....
                                                                 گاه يك كوه به يك كاه به هم مي‌ريزد
                                                     
نویسنده : مینا ; ساعت ٥:۱٠ ‎ب.ظ روز سه‌شنبه ۱۱ دی ۱۳۸٦
تگ ها :