(:

               به حسن خلق و وفا کس به یار ما نرسد    

       تو را در این سخن انکار کار ما نرسد    

 

             اگر چه حسن فروشان به جلوه آمده‌اند  

                          کسی به حسن و ملاحت به یار ما نرسد            

 

               به حق صحبت دیرین که هیچ محرم راز   

        به یار یک جهت حق گزار ما نرسد 

 

              هزار نقش برآید زکلک صنع و یکی     

 به دلپذیری نقش نگار ما نرسد   

                  

                      هزار نقد به بازار کائنات آرند                 

                          یکی به سکه صاحب عیار ما نرسد            

  

         دریغ قافله عمر کان چنان رفتند    

            که گردشان به هوای دیار ما نرسد

     

                  دلا ز طعن حسودان مرنج وواثق باش      

  که بد به خاطر امیدوار ما نرسد

 

                                چنان بزی که اگر خاک ره شوی کس را              

         غبار خاطری از ره گذار ما نرسد

 

                          بسوخت حافظ وترسم که شرح قصه او       

                    به سمع پادشه کامکار ما نرسد       

  
نویسنده : مینا ; ساعت ٩:٤٢ ‎ب.ظ روز جمعه ۱٠ آبان ۱۳۸٧
تگ ها :