چه آسان می توان از يادها رفت.......

من حالم خوبه....فقط يه کم معلقم. شايدم نگرانم. ولی بيشتر منتظرم!

 به طرز ناراحت کننده ای........

ديدی گفتم حالم خوبه؟

فقط گاهی که شهامت خونم اونقدر کم ميشه که مسئوليت کارای خودمو

نمی تونم به عهده بگيرم و در در و ديوار به دنبال مقصر می گردم

  کمی تا قسمتی حالم از خودم بهم می خوره....

ولی در کل ميدو نم که :

                تا ريشه در آبست

                                              اميد ثمری هست.....!

                                تو چطوری؟

 

  
نویسنده : مینا ; ساعت ۳:٢٥ ‎ب.ظ روز یکشنبه ۳ اردیبهشت ۱۳۸٥
تگ ها :