تلخ مثل عسل...

 

انگار زندگی آدم هایی را می کارد در زندگیت تا ترکت کنند،رنجت دهند و هم-آغوش

عذابت سازند تا درک کنی چه قابلیت عظیمی برای وارد ساختن رنج به دیگران داری...

  
نویسنده : مینا ; ساعت ۳:٢٧ ‎ب.ظ روز دوشنبه ۱٦ شهریور ۱۳۸۸