/ 6 نظر / 2 بازدید
حامدد.

تنکس فور شیرینگ یور اکسپرینسز! این عکس اولیه یه جوریه! انگار که ماکته! ادمو یاد این فیلم‌های درجه‌چندم گودزیلایی قدیمی با ماکت‌های ساختگی می‌اندازه! يا نکنه به‌خاطر پاينبدي به موازين جامعه‌ي بسيار اخلاقي ما و حذف يک سري موارد، چنين چيز ه خارج از فوکوسي باقي مونده!؟

مینا

اصلا چه معنی داره 10 شب تنهایی از دم پارک دانشجو رد بشی؟؟؟!؟!![زبان]

مینا

دریمز کینننننننننننننننننننننننننگ ؟!!!!![نیشخند]

مینا

خب بهش می گفتی علاوه بر اون اسمایل وارم و اینا هم دنباله اسمم یه دونه یکرنگی دارم هم شنونده چهل و هفت هشت دقیقه ای خوبی هستم![عینک][چشمک]

متینه

می بینم که با مهندسای 50 ساله و دخترای چینی بی اف دار می پری! چرا اون پست قبلی رو پاک کردی؟ می خواستم بخونمش[ناراحت]

قهوه ی تلخ

منم می خوام منم دلم از این سفر ها می خواد ، از این کنفرانس ها ، از این تجربه ها [ناراحت]