من چه سبزم امروز.......

خانه کوچکی دارم

        در خانه کوچکم کتابخانه ای دارم

                          در کتابخانه ام کتابی دارم

                                    در کتابم داستانی دارم

                                           در داستانم کاخی دارم

                                                  در کاخم شاهی دارم 

                                         بخشی از ديالوگ فيلم (باغهای کندلوس)

......................................................................

(باغهای کندلوس ) ديدنی بود.

تمام طول فيلم يا خنديدم يا فکر کردم.

ولی حالا که فکر می کنم می بينم خيلی هم نخنديدم........

/ 2 نظر / 2 بازدید
حسين

ايول خوب يادت مونده ها..... واقعا فکر می کنی تو يک فيلم تقريبا جدی چقدر بايد خنديد....بابا همه اش خنده بود....

نرگس ج

فکر می‌کنی نخندیدی. خندیدن مثل باده! قابل ذخیره کردن نیست.