کشته چاه غمت را نفسی هست هنوز.......

 

گشتم.<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

 

 خیلی گشتم. لابلای اسمهای عجیب غریبی که هرگز به چشم و گوشم نخورده

 

 بود....

 

اسمهایی بیگانه تر و سردتر از اونایی که دیشب به کابوس دیده بودم. ولی........

 

آخه تازگیها همش خوابام پرشده بود از معادله کوشی اویلر مرتبه  n ام وسیگنال

 

ومدارای خفن.....

 

ولی دیشب فرق می کرد.......... همش اسم بود. اسمای غریبه دوست نداشتنی....

 

ولی چه فایده........

 

 من می گردم. همیشه خیلی می گردم............................................

 

چه سرنوشت غم انگیزی

 

 

  که کرم کوچک ابریشم

 

            تمام عمر قفس می بافت

 

                                      ولی به فکر پریدن بود

 

 

 

 

 

 

 

/ 0 نظر / 3 بازدید