حسود هرگز نیاسود (n)

 

می‌گوید:

"دیگر نمی‌خواهم خبرهای دست اول را در اختیار انرژیهای ناپاک مردمان حسود بگذارم"

می‌گویم:

 اوهووووووم.....

/ 4 نظر / 2 بازدید
لینا

اوهووووووم

مونا

درسته! فقط معنیه اوهوممممممم.... رو نفهمیدم D:

هانی

[قلب]