ويران سرای دل را گاه عمارت آمد....

دیشب نگار اومده بود پیشم...

تا دیر وقت بیدار بودیم و برق هم که قطع شد دیگه در حضور دو تا شمع! ادامه دادیم.

نگار گفت و پرسید و شنید....

خوبیش این بود که من نیاز نبود زیاد حرف بزنم گرچه موضوع صحبت فقط من بودم!

 آخه حرفی نداشتم که...آخرش هم کل اشتباهات ۶ سال اخیر منو

 در یک نکته خلاصه کرد! ولی به ظهور تغییرات بنیادین در من ابراز

امیدواری نمود!

در یک ماه اخیر کارایی انجام دادم که از خودم بسیار خرسندم!

اول اون مینای غبار گرفته رو شکستم . رفتم تو و خودمو تو یه قلعه ۷ در پیدا کردم.

بعد اومدم بیرون. چند سال اون تو بودم؟ هوا لازم داشتم....

دیگه برنمی‌گردم اون تو...که منتظر بشینم نوری از جایی بتابه اونم نه هرجایی...

حیف این مینای تازه س که داره میاد بالا...دوسش دارم.

 خیلی شفافه.

می‌خوام قدم بزنم. نفس بکشم و منتظر هیچکس نباشم.

می‌خوام مهربون باشم.

عجب ستمی کرده بودم.

چه سالهایی سوخت!

 چقدر رهایی حس خوبیه....

پ.ن: گل تازه, شعرنو , ......مي‌خوام!

/ 5 نظر / 2 بازدید
زئوس

زندگي خوب است مرگ بهتر و دنيا نيامدن بهترين آپ شد دوزخ سبز

نگار

is tomorrow soon enough?

لينا

رهايی...تورو خدا مينا به من کمک کن تا منم از قلعم بيام بيرون دلم نمی خواد بعداز يه ستم ۷ ساله بيام همين ۴ سال هم کلی به خودم جفا کردم. اين روزهابدجور حال وهوای روزای فارغ التحصيلی تورو دارم .يادت مياد برای دلداريت چيا می گفتم مینا که الان هر چی تلاش می کنم نميتونم ذهن آشفتمو راضی کنم.

پگاه

هوشدورودو... صبر کن من امشب بيام...

فرناز

مهربون سهم من يادت نره!