پايان هر داستانی که شيرين نيست...

تو از شعر بیزاری

می‌دانم...

و عاقبت با کسی خواهی رفت

که سکوت کند

و هیییییییییچ نگوید....

/ 4 نظر / 2 بازدید
حامد د.

ما نيز با آنکه از شعر بيزاريم ولي از اين شعر مانند خوشمان آمد...

فرناز

پایانش شیرینه ولی نه لزوما با تعریف تو از شیرینی...

مريم

همون قضيه سيب و پرتقاله!