این بار هزارم....!


ازپشت حصارهای تنهایی آیا هنوز

برای قاصدکهای بهاری بوسه می فرستی؟

برایت خبرهای خوشی آورده ام!

بنفشه های عید  امسال زودتر گل می کنند....


پ.ن: تو خود فرموده ای اندر دل بشکسته جا دارم...

/ 0 نظر / 2 بازدید