می خورده ای دوش ای پسر...! چشمت گواهی مي دهد....

2003-06-29-8448-bubble.jpg

راستش حرفی ندارم....

پ.ن : این دومین باره که منتظر رسیدن یک تاریخ میلادی ام....

/ 6 نظر / 2 بازدید
تايماز

سلام جالبه منتظر روزه خاصی هستی که از راه برسه به منم سر بزنيد

غريبه

منم منتظرم اما جنس انتظارم متفاوته

رضوان

خوبه والا مردم چه باكلاس هستن

پگاه

آخه غريبه جان مگه می دونی جنس انتظار مينا چيه؟ خيالت تخت مال مينا هم يه جيزيه تو مايه های مال تو. در ضمن مينا جون من که خيلی اميدوارم.جدی می گم.مخصوصا با مثبت نگری ها و پيگيری های خودت.