دنيا را بد ساخته اند.....

دنیا را بد ساخته اند.....

کسی را که دوستت دارد دوست نمی‌داری.

کسی را که دوست می‌داری دوستت نمی‌دارد....!

و کسی راکه هم دوستش داری و هم دوستت دارد به حکم تقدیر هرگز به هم نمی رسید.

پ.ن۱: روی بنمای و وجود خودم از یاد ببر.

پ.ن۲: در انتظار تو تاکی تاکی تاکی...این روزهای خالی ورق خواهد خورد؟

پ.ن۳: در تو چيزی ديده ام ناگفتنی!......اين همه محنت پی آن می‌کشم!

پ.ن۴: این آخرین حرفست اما ناتمامست.....

2198628-md.jpg

/ 4 نظر / 2 بازدید
رضوان

پ ن ۵:‌می ترسم آنکس که دوست می دارم بگويد دوستت دارم چرا که شراب چون از ساغر ريخته شود از نرگس آن کاسته می شود

پگاه

رضوان انقد قشنگ نوشته که جرأت نمی کنم هیچی بگم. ولی فقط می دونم که وقتی خوندم آه از نهادم برخواست.

مقداد

چرا واقعا اينجوريه!؟دنيا کی می خواد درست بشه...!؟!؟

نگار

...يه جايی يکی داره بهت فکر می‌کنه و ميگه...تا کی؟!؟... يه جايی يکی داره وبلاگت رو می‌خونه و می‌گه...تمام دنيا رو تو چشمها تو ديده‌ام... يه جايی يکی داره به چشمهات فکر می‌کنه و می‌گه...گمان يادت را آنقدرها بزرگ کرده‌ام که ديگر جايی برای خودت نمانده... خونه تکونی کردی...عجبه!