حقه مهر بر آن نام و نشانست که بود....

دانشجویی که کمتر از استاد خود می داند زمان را به عقب می برد

دانشجویی که به اندازه استاد خود می داند زمان را متوقف می کند

...............................................................................................

یکی از استادام که از نظر سیاسی و علمی دارای جایگاه بسیار خفنی است! سر

کلاسش که درس بسیار بسیار شیرینیه! در لحظات خاصی از تدریسش لبخند

صورتشو پر می کنه و همونجور اونقد به یکی از دانشجوها خیره میشه که اون حظ

ولبخند رو به چهره اونم منتقل کنه....

پ.ن۱: امیدوارم این احساسی رو که نسبت به درسام دارم تا شب امتحان حفظ کنم....04.gif

پ.ن۲: راستی پاییزه ها....

          legfall.jpg

/ 2 نظر / 2 بازدید
حسين

حسش نمی کنم!

مقداد

وقتی دانشجويی از استادش بيشتر بدونه زمان میفته جلو، و وقتی خودش ميشه استاد دانشجوهاش ازش کمتر می دونن دوباره زمان ميفته عقب.اينجوريه که جهان مسير عادی خودشون طی می کنه و زمانش عقب جلو نميشه!