کاخت نگون باد ای فلک!!! با من چه بد تا می‌کنی...

 

 داشتم می رفتم سمت سینما عصر جدید...ساعت ٧ قرار داشتم...

"آواز گنجشکها" رو قبلا دیده بودم...به شوق دیدن یه دوست دوباره  دعوتشو پذیرفته

بودم....

میدون فلسطین بودم که موبایلم زنگ زد...زیاد مایل نبودم جواب بدما....

می‌دونستم به هر حال اونی که پشت خطه  قرار  نیست خوشحالم کنه...

سلام و احوالپرسی و... "راستش قضیه اینه که...."

پوووووووووووووووووووووووف......................حالمو خیلی گرفت. با همه اعتماد بنفسم..

دم سینما که رسیدم فولی داون بودم....

 

خب آقای خدا! بر نامه دیگه ای نداری؟  نشستی اون بالا که همش بزنی تو پر ما دیگه؟

/ 6 نظر / 2 بازدید
فرناز

به جنبه مثبتش نگاه کن درست میشه...

مریم

امشب تو سکوت گذشت! توی سکوت میفهممت. تنها نیستی...

نگار

از نگاهت فهمیدم که یه چیزی ته دلت خیلی کم شده سعی کردم با یه دنیای مجازی ثانیه هایی بخندی... خندیدی؟

لینا

آخ..نگو..ببین من فکر می کنم یک مشکل بزرگی که ماداریم اینه که زیادی به دیگران احترام میذاریم..تو میتونستی راحت اون تماسو جواب ندی..ولی اینکارو نکردی..چرا؟

احسان

پشیمانی یا ترس؟ ترس یا پشیمانی؟ ؟؟؟؟!!!!!!