در باره الی...

 

یعنی من که اینقدر پسر بچه ها رو دوس دارم ولی نمی دونم چرا یه لحظه تو دلم اومد

که کاش آرش تو دریا غرق میشد.

کاش سپیده یه کلمه راستشو میگفت و اون پسر بینوا رو از چند سال رنج مطلق نجات

می داد.

خیانت همین جوریه. پیش میاد. والا همه می دونن که کار درستی نیست...

 

از بچه ها که جداشدم تو خیابون میرزای شیرازی بیلبرد بزرگ "درباره الی" رو دیدم.

یادم افتاد که فیلم بود.

الی زنده س هنوز.

 

/ 1 نظر / 2 بازدید
سحر

گاهي که دلم به اندازهء تمام غروبها مي گيرد چشمهايم را فراموش مي کنم اما دريغ که گريهء ، دستانم نيز مرا به تو نمي رساند من از تراکم سياه ابرها مي ترسم و هيچ کس مهربانتر از گنجشکهاي کوچک کوچه هاي کودکي ام نيست و کسي دلهره هاي بزرگ قلب کوچکم را نمي شناسد و يا کابوسهاي شبانه ام را نمي داند با اين همه ، نازنين ، اين تمام واقعه نيست از دل هر کوه کوره راهي مي گذرد و هر اقيانوس به ساحلي مي رسد و شبي نيست که طلوع سپيده اي در پايانش نباشد از چهل فصل دست کم يکي که بهار است سلام روزت بخير باشه مهربون...كلبه قشنگي داري ...دوست داشتي با قدمهاي سبزت كلبه كوچك آبجي سحر هم مزين كن...روز دل انگيزي داشته باشي[گاوچران][گل]