...

 

دگر به کار توام قدرت مداخله نیست      

  که با نبرد توام زهره مقابله نیست

 

حریف تیغ جدال تو نیستم لیکن

  چو بگذریم زهم حاجت مجادله نیست

 

زیان و سود به سودائیانت ارزانی       

   تو سرگران که دلم ول کن معامله نیست؟!

 

اگر موافق مایی بیا وگرنه برو   

   که بیش از این دگرم حال و صبر و حوصله نیست

 

کنون که حرف حسابیت دخل و خرج نکرد 

   بزن زجمع به تفریق، این که مساله نیست!

 

به جبر مساله دوستی نگردد حل  

تعادل طرفین اندر این معادله نیست

 

برای خاله توان ناز و غمزه کرد، عمو!   

 کسی که هست رفیق تو دایه و لله نیست!

 

چو دام زلف تو بگسست دام دیگر هست 

 به گردن دل دیوانه قحط سلسله نیست

 

هزارها چو تو هستند و نیست در همه شهر

محله ای که غزالش به گله و یله نیست

 

منم که مادر گیتی زبعد زادن من    

 هنوز از پدر پیر چرخ حامله نیست

 

به دام هر غزل من دو صد غزال افتد   

که من به هیچکدامم سر مغازله نیست

 

اگر جهان همه خوشگل نه کار من مشکل

 چرا که چشم و دلم چون تو هرزه و دله نیست!

 

چو دل یکیست به یک دلبرش توان دادن 

 منافق است نه عاشق، دلی که یکدله نیست

 

تویی که مهر دوصد کس به سینه دادی جای 

 کثیف تر ز درون تو هیچ مزبله نیست

 

کنون که باد گرانی زمن چه می خواهی؟   

 شریک دزد که دیگر رفیق قافله نیست!

 

 

گر از صراحت این لهجه ات ملال آید     

 ز خوی خود گله کن کز منت حق گله نیست

 

ببین به نظم بلند من و جوابم ده  

 که جز جواب مرا خواهش صله نیست...

     

                                                                                                                    استاد شهریار

/ 2 نظر / 2 بازدید
سلام!

حلال کنید از مطلبتو ن استفاده کردم ممنون بینهایت