در اين زمانه بی قال و قيل لال پرست.......

/ 1 نظر / 2 بازدید
lina

در اين زمانه بی قيل وقال لال پرست...دمی ميانه نشينو دمی خدا بپرست...در اين هوای پر از فتنه و پر از تزوير...به عشق حق يگانه بيا تو روزه بگير...در اين سکوت کبيره در اين فضای غريب...تو پشت کن به همه مکرو حيله ها و فريب....