کاش می دونستم چرا اون لحظه آخربا لحنی که نمی تونست مودبترومهربونتر باشه گفتی : شما اینجا جا نمی گیرین. <?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

ودرو بستی......

کاش یه زیرنویسی، تبصره ای ، ضمیمه ای، ادامه ای چیزی درکار بود.

منکه نفهمیدم .                              

  حتی تو بیداری.                          

 باهوش! چه زود يادت رفت که خنگم؟

                       

   .

 

/ 1 نظر / 2 بازدید
یک مرد

سلام...سلام! خوب و دلنشين می نويسی...اگر دلت خواست به ديدن منم بيا...