چنین سرمست و بی پروا...

 

می گوید: نه دل داری که یار بگیری نه دل داری که قرار...

 

پ.ن: این ٣٠٣ امین پست این وبلاگه از مرداد ٨۴...

 

/ 1 نظر / 2 بازدید
(:

ای رشک ماه و مشتری با ما و پنهان چون پری خوش خوش کشانم می بری آخر نگویی تا کجااااااااااااااااااا؟ [بغل]