زنی که با قرص خورشید...


زنی که با قرص خورشيد          شبی درآمد به خوابت

کجاست اکنون که ديگر             نمی‌دمد آفتابت؟

دو چشم مست سياهش         دو بيت از يک غزل بود

که خوشتر از آن نخواندی          ميان صدها کتابت

گرسنه عشق بودی                 برهنه آشنايي

چه مهربان ميزبان شد              به جامه و نان و آبت

چو نامه‌ای می‌نوشتی             نوازشی پاسخت بود

خطا چه کردی که ديگر              نمی‌نويسد جوابت؟

خطا ولی از دو سو بود              که هيچکس بی خطا نيست

خطای تو اين که هستی           خطای او انتخابت!!!
                                                                               سيمين بهبهانی

/ 2 نظر / 2 بازدید
مینا

آدم وقتی "چه مهربان" رو می خونه یاد چی میفته مینی؟اگه گفتی؟؟؟؟؟![نیشخند] . . . . . یاد آدمای خیییییییییییییییلییییی......(البته خودم می دونم که :به ما چه!!!!!)[زبان][چشمک]

فرناز

منم:(