می گذرم تنها....

جدیدا خیلی از این شعر بدم میاد:

      آب کم جو تشنگی آور بدست......

/ 3 نظر / 2 بازدید
مهدی

سلام . خوبی ؟ خوشحال شدم بهتون سر زدم ..... راستش اولين بارمه ميام اينجا ... اگه خواستی منو اد کن .... تا موقع آپ کردن خبرم کنی .... آيدی من همين آدرس پست الکترونيکی هستش ... فقط ياهو رو بردار .... آسمونی باشی و شاد شاد ... فعلا ... يا حق !!!!

منصور

سلام عمو؛ يعنی تو اين سه هفته ای که اپ نکردی ذهنت به اندازه همين دو تا نيم خط متراوش شده؟ عجيبه ! و البته جای بسی تامل به هر خوشحال شديم