تو هم درد داری نه؟

 

 بدم میاد از لحظاتی که باید نشانه ها رو نجویده قورت بدم....

 

/ 5 نظر / 2 بازدید
....

.....

هانی

[قلب]

لینا

من برعکس تو از بس نشانه ها رو میجوم و می کاوم از دست خودم عصبی میشم[سبز][عصبانی]

سارا.ر

منم