من اينجام.....

جای همه تون خالیه اینجا......

یه دانشگاه بسیار زیبا در یه منطقه کوهستانی......

main.jpg

/ 6 نظر / 2 بازدید
زيبا

سلام مينا جان . اميدوارم هميشه موفق باشی. و داداشت همدر کنکور موفق بوده باشه

پگاه

ايو...........ل. بابا کارت درسته ها. در ضمن تبريک می گم که ارائه ات تموم شد. ديگه حسابی برو خوش بگذرون. دلم برات تنگ شده. زودتر برگ......رد. نکردی هفته قبل يا بعد بری لااقل.

عطيه

سلام مينا جونی تبريک ارائه ات خوب وبد؟ راستی هم اتاقی چشم بادامی بهتره يا پگاه؟ خوش بگذره

تبريک ارائه ات خوب بود؟

تبريک اراه ات خوب بود؟