آن تحمل که تو ديدی همه بر باد آمد....

با او بي آنكه به حضور او نيازمند باشم، زندگي در اوج آسمانها داشتم.

 

 و چه زندگي سيراب و سرشاري است كه آدمي در كنار معشوقي دلخواه

 

 زندگي كند بي آنكه رنج تحمل كسي را داشته باشد.

<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

 

وصالي در تنهايي مطلق خويش با عزيزي كه هست و نيست.......

 

                                                          دكتر شريعتی

 

 ..................................................................................................

آدمي براي بدست آوردن آنچه كه برايش بی نظيراست واهميت حياتي

 

دارد، بايد زحمت بكشد، تلاش كند، رنج ببيند......تحمل کند......صبر

 

کند؟؟؟

 

/ 0 نظر / 2 بازدید