محمد خاتمی حالت چطوره؟؟؟

 

رفیقت بود که یک کمی تپل بود

مشاور بود اگر چه عقل کل بود....

 

حالا ٢٠  کیلو وزن کم کرده تو ۴٠ روز...

 

/ 3 نظر / 23 بازدید
آقای دیوانه

احتمالا الآن داره مهستی گوش میکنه: مثل تموم دنیا حال منم خرابه!

فرناز

:(

هان؟؟

ملتی رو که برای نهضت سبز قیام کرده بود! رو قهوه ای کرد!! با کمال نامردی و پستی!! آررره خودشه تو دادگاه تو تلویزیون پشت پا زد بهمون!! خودشه!