تموم میشن گم میشن این دقااااااااااااااایق...

 

از تلخ نویسی هایم زود پشیمان می‌شوم...

ولی می نویسم که پشیمان شوم...

/ 3 نظر / 2 بازدید
آقای دیوانه

ثانیه ها پر از سرب میشوند... و من به این می اندیشم آخر دنیا کجاست؟

فرناز

دلم برات تنگ شده:(