دلگرمی...

می‌گوید:

"دنیا به عیار است

دل به کسی نده

دل تو گرفتنی است.."

 

پ.ن: مثل اون ابلهی که به نوک انگشت طرف نگاه می‌کرد نه به ماه!!!دلم می‌خواست

 بپرسم آخه دل من تا کی گرفتنی است؟

/ 2 نظر / 2 بازدید
h.sh

هوم... موافقم...