ترسم که نمانم من از این رنج...

 

شبی بر من گذشت.

سرد.

تلخ.

خیس.

/ 5 نظر / 6 بازدید
صادق هدایت

دوست عزیزم چرا تلخ می نویسی؟ البته به قول صادق هدایت غمهایی در زندگی انسان وجود دارند که در مقابلشان هیچ کاری از دست کسی برنمی آید. بنویس اگر راحت میشی عزیزم. بنویس. حتی اگر هیچ کس اونو نخونه...

حسین

برای آخر سپتامبر دعا می کنم...

میشناسی منو

سردي شب هاي گرم مردادي به اين دليل نيست كه تنهايي يا كسي دوستت نداره به اين دليل كه خسته شدي از اينكه خودت خودتو دوست داشته باشي. تلخي هم به اين دليل نيست كه لحظه ها تلخ شدن بلكه به اين دليل كه اخرين غذايي كه خودي به قدري تلخ و زهر مار بوده كه ديگه نتونستي چيزي بعدش بخوري چه برسه به اينكه شيريني باشه.و اما از خيسي بگم كه داري اين چشماتو بيشتر از شكمت لوس ميكني خيلي تحويلش نگير