شايد برخی از زوجهای جوان موافق نباشند، اما آنطور که دانشمندان
 
 ايتاليايی ادعا ميکنند عشق پر احساس ميان دونفر تنها تا حدود
 
يکسال پس از آشنايی دوام می آورد.
 
تحقيقات دانشگاه پاويا نشان می دهد که احساسات شديد عاشقانه ای که
 
در آغاز رابطه يک زوج برانگيخته می شود، احتمالا در اثر ترشح
 
نوعی ماده شيميايی در مغز آنهاست. پژوهشگرانی که اين تحقيقات را
 
انجام داده اند می گويند احساس خوشحالی و وابستگی در آغاز رابطه دو
 
 نفر، به افزايش ميزان نوعی پروتئين در بدن آنها مربوط می شود.
 
اما اين محققان بعد از انجام مطالعاتی روی افراد مجرد و زوجهايی که
 
 رابطه طولانی مدت و يا نوپا داشتند نتيجه گرفتند که ميزان اين پروتئين
 
 به مرور زمان کاهش می يابد..........
.......................................................................
 

اوریانا فالاچی می گوید: عشق حقه بزرگ وعظیمی است که برای سرگرم ساختن

 

مردمان ابداع شده است.....<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

 

دوست بزرگی داشتم که می گفت: عشق یعنی به سیبهای گناه دندان نزدن در حین

 

سرگردانی دل در کوچه های دوست...

 

و من می گویم:...................

 

دلم می گوید: یافت نشد........ لطفا با میخ واژه! دیگری جستجو کن.....

 

/ 0 نظر / 2 بازدید