دل حیلتی آموزدم کز سر بگیرم کار را...

 

دیشب خوابی دیدم که نمی خوام در موردش صحبت کنم.  s-:

نه! حالا بذار یه کم صحبت کنم.

نفهمیدم خوشحال بود یا نه ولی لبخندش خیلی بدجنس بود.

یه سوال ازم پرسید.

جواب ندادم.

چیزی تو ماشینش جا نذاشته بودم که.

جوابم نه بود.

بغض کردم ولی نذاشتم بفهمه.

در یه لحظه حتی خواستم با صدای بلند گریه کنم یا بزنم تو گوشش یا یه حرکت

اگرسیوی تو این مایه‌ها...

ولی نکردم. ارزش نداشت. حوصله نداشتم. چشام حیف بود.

................................................................................................

 از سر تا پاش مال خودت....

با کلی آرزوی خوشبختی که اگه بگم از ته دل دروغ گفتم ولی از میانه‌های دلم...

راس میگم به خدا...

فقط لطف کن پس از پایان یه روز سخت وارد خواب من نشو....

 

/ 4 نظر / 2 بازدید
عسل

گاهی میای دلنوشته های یه دخترک را میخونی فاز شادیش شاد میشی از غمش غمگین.و نمیدونی چی باید بگی که...شاید واسه همینه که هیچ کامنتی نمیزاری!شاد باشی گلم[گل]

فرناز

درست میشه...

pink

خواب اگه واقعی بود که اونجوری نمی اومد سراغت. وقتی بیدار بودی میومد... بله. من شنبه امتحان تافل ندارم اما نگران توام که داری واسه همین آپ نمی کنم...[نیشخند]

pink

تو رو خدا آزمونت رو خوب بده ما آبرو داریم ها... بی زحمت تموم که شد ما رو بی خبر نذار یه ایمیل بزنی راه دوری نمی ره. دعا می کنم حتما" حتما" قبول شی...[لبخند][قلب]