# برای_فرزندم

روایت رویا...

                                        یا بنی لا تقصص رویاک علی اخوتک فرزندم! رویای روشنت را دیگر برای هیچ کسی بازگو مکن!                                                 -حتی برادران عزیزت- می‌ترسم شاید دوباره دست ... ادامه مطلب
/ 4 نظر / 3 بازدید