به راه پر ستاره مي كشانيم

مرا ببر مرا ببر

                 اميد دلنواز من!

               ببر به شهر شعرها و شورها.....

/ 8 نظر / 2 بازدید
مينا

با اجازه من لينکوندمت!

عطيه

اگه رفتی و ديدی اونجا اونی نبود که فکر می کردی چی؟

فرزاد

بابا با اين روحيه لوسی که تو داری اگه بری اونجا ديگه برنمی‌گردی که.... حالا کيه که می‌برتت؟ آدم مطمئنيه؟ با خودش ميری با خودش برمی گرديا....

فرناز

منم ميام

مينا

به فرزاد: ما جايی همديگه رو ديديم که اينقدر صميمانه روحيه منو ارزيابی کردين؟

مهدی نيکبخت

ياد گرفتم که عشق با تمام عظمتش 3-2 ماه بيشتر زنده نيست ، ياد گرفتم که عشق يعني فاصله و فاصله يعني 2 خط موازي که هيچگاه به هم نمي رسند ، ياد گرفتم در عشق هيچکس به اندازه خودت وفادار نيست و ياد گرفتم هر چه عاشق تري ، تنهاتري سلام من اپم یه سری بزن