قدر وقت ار نشناسد دل و کاری نکند...

 

"Nobody is born a researcher. You have to become one.

 Studying for a Ph.D. will probably be the last, but the most decisive stage in the life of a

young person who wants to devote him- or herself to the organised search for a greater

 understanding of the natural and social world."

...وقتی قضیه تا این حد جدی میشه یه کم عقب نشینی می‌کنم

گاهی حتی تا سر دوراهی عقب میرم...

این روزا تلاشم بر اینه که خودمو به حد روزایی برسونم که تازه از هنگ کنگ برگشته بودم...

که پر از انگیزه بودم و حکومت مقتدرانه قوانین خاصی رو بر دنیا و زندگی خودم کاملا قبول داشتم.

تا زمانی که در حاکمیت این قوانین شک داشته باشم research بی معنیه...

 

/ 3 نظر / 3 بازدید
فرناز

exactly

مريم

رنگين کمان پاداش کسانی است که تا اخر زير باران مي مانند.

رضوان

شما که اهداف آکادمیک دارید ولی واسه ما که دکترا وسیله است مینا جان. هدف دیار باقی است ولو برای چند سال. هدف نفس کشیدن در فضای آزاد و دیدن چند متر اونور تر از نوک دماغ است!!!! درضمن حالا کی بورس و ویزا داد که ما تشریف ببریم آخرش سر از افغانستان در میآریم!!